Amaç ve Hedeflerimiz

30 yılı aşkın geçmişi olan kurumumuzun, bugüne kadar ülkemize kazandırdığı-yetişmesine katkı sağladığı binlerce mezunu ile kurumsal düzeyde iletişim kurmak ve ayrıca sayıları elli bine ulaşan mevcut öğrencilerimizin eğitim hayatlarına-gelişimlerine katkı sağlamak üzere Rektörlüğümüze bağlı bir birim kuruldu.

Koordinatörlüğümüz de hem mezunlarımız ve mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz ile daha sağlıklı bir iletişim kurmak hem de mevcut öğrencilerimizin üniversite eğitimlerini ve burada geçirdikleri süreyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla kendilerine destek olmak üzere çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Her akademik birimden/bölümden en az bir akademik personelimizin aktif katılımları ile tüm okulumuzu kapsayan çalışmalar gerçekleştirilecek birimimizde, aşağıda yer alan hedeflere ulaşılma planlanmaktadır.

 

Mezunlarımız için;

  • Mezunlarımızın, üniversitelerine duydukları özlem ve aidiyet hissinin karşılığında, kendilerine köklü bir geçmişi olan üniversitemizden mezun olmanın ayrıcalığını yaşatacak; mezuniyet günleri, belirli yıllara özel onur madalyası dağıtımları, kurumsal dergide mezunlara ait haberlerin yer alması, mezunlarımızın kurduğu-yöneticilik yaptığı kurumların katılacağı kariyer günleri benzeri festivaller vb. organizasyonlar düzenlenmesi.
  • Mezunlarımızın; bölüm, meslek ve ilgi alanlarına göre kendi aralarında tanışmalarına, birlikte eğitim, iş ve hobi amaçlı faaliyetler gerçekleştirmelerine, faydalı fikirleri geliştirip ortak çalışmalar yürütmelerine zemin hazırlayabilir, bu amaçla bir dijital iletişim portalı oluşturulması.
  • Bugün muhtemelen iş & eğitim dünyasında tecrübe ve kıdem kazanmış olan mezunlarımızın, hem eğitim almış oldukları üniversitelerinin hem de Çanakkale şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projelere destek olabilecekleri seçenekler (fiziki katkı ve/veya sponsorluk) sunulması.

Öğrencilerimiz için;

  • Mezunlarımızın, tecrübelerini mevcut öğrencilerimiz ile paylaşabilecekleri etkinlikler (konferanslar, şirket gezileri vb.) düzenleyerek, öğrencilerimizin de bu bilgi ağından yararlanmalarını sağlanması.
  • Mezunlarımızın, mevcut öğrencilerimize staj ve yeni mezunlarımıza fazladan istihdam imkânı sunmasını sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi.
  • Bir yandan mezunlarımızın aidiyetlerini artırırken, diğer yandan mevcut öğrencilerimizin de üniversitelerine olan aidiyetlerinin artmasını ve eğitim hayatlarına olan bakış açılarının gelişmesini destekleyecek çalışmalar organize edilmesi.