Paydaş İlişkileri

Koordinatörlüğümüzün İç Paydaşları

 • Rektörlük
 • Genel Sekreterlik
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Tüm Akademik Birimler, Birim Koordinatörlük Temsilcilerimiz ve Birimlerin Öğrenci İşleri Departmanları
 • Tüm öğrencilerimiz
 • Üniversite Öğrenci Toplulukları

 

Dış Paydaşlarımız;

 • Mezunlarımız
 • Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Şehrimizdeki Yetkili Birimleri
 • Şehrimizdeki Ulusal Meslek Odaları-Temsilcilikleri
 • Şehrimizdeki ve Ulusal Özel Sektör Kuruluşları
 • Şehrimizdeki ve Ulusal Sivil toplum Kuruluşları

 

Protokoller ve İşbirliklerimiz

 • (Henüz birimimiz adına düzenlenen bir işbirliği protokolü bulunmamaktadır.)