Memnuniyet Anketi

Değerli Mezunumuz,

Aşağıda sunulan anket, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunlarının memnuniyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir. Teşekkür ederiz.

https://ubys.comu.edu.tr/MES/Application/Public/Join?SurveyId=Ptwmyj9IGQuOYgiNfN4Hzw!xGGx!!xGGx!