Ulusal Staj Programı

Ulusal Staj Programı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami

 

Nedir?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

 

Faydaları

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

  • Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
  • Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
  • Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve
  • Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

 

Nasıl Başvurursun?

Ulusal Staj Programı’na başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsin.

  • Giriş yap:                         Kariyer Kapısı’ndan Ulusal Staj Programı’na e-Devlet ile giriş yap
  • e-Devlet Aşaması:          “e-Devlet Aşamasını”, gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla
  • Başvuru Formu:              “Başvuru Formunu”, her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla
  • Fırsatları Yakala:             Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı’nı düzenli olarak takip etmeyi de unutma!

Ulusal Staj Programı başvuru duyurularını Kariyer Merkezimizin sayfasından ve hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. https://mezun.comu.edu.tr/